? Sodelovanje sponzorjev in donatorjev

ŠPORTNO DRUŠTVO
INVALID LJUBLJANA
Malenškova 1
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0206 0001 5493 169

? Sofinancerji

       


 

 

  • Naslovna

Šah je igra na igralni deski za dva igralca. Za igranje je potrebna šahovnica s 64 črno-belimi polji (8x8) in 6 različno močnih in različno gibajočih se figur. (2x1) kralj, (2x1) dama, (2x2) trdnjavi, (2x2) lovca, (2x2) skakača in (2x8) kmetov. Vsak igralec ima na začetku 16 figur razporejenih po določenem vrstnem redu zrcalno nasproti. Prvi na potezi ima bele in drugi črne figure.

NASTANEK IN RAZVOJ ŠAHA
Šah kot igra se je skozi zgodovino razvijal podobno kot so se razvijale biološke vrste in nenazadnje svetovni jeziki (kar očitno velja tudi za ostale igre na deski). Spreminjanje enega ali več pravil je privedlo do nastanka nove igre. Kadar je takšna nova 'vrsta' šaha izboljšala igro je nadomestila prejšnjo.

O nastanku in razvoju šaha in šahu podobnim igram je bilo napisanega že mnogo. Ključno vprašanje pri vseh pa je kdaj in iz kje izvira šah in kako se je posledično razširil po svetu. Raziskave so bile usmerjene predvsem v dva izvora informacij: arheološke najdbe in književna gradiva. Zaradi podobnosti šahovskih različic in bioloških vrst lahko o njih razmišljamo na način, kot razmišljamo o evoluciji genoma.

Na Japonskem je zanimiv razvoj šaha šogi, kjer obstaja veliko različic te igre, z različnimi nenavadnimi poimenovanji figur in še bolj nenavadno različnimi pravili. Največja znana različica igre šogi je tai-kjoku šogi, ki se je igrala na igralni tabli s 36x36 polji, kjer sta imela igralca na začetku igre vsak po 402 figuri.

Dr Alex Robert Kraaijeveld je s filogenetično analizo petnajstih različic igre šogi, kjer je upošteval 196 morfoloških in fizioloških lastnosti (npr. premiki figurin, pravila) prišel do zaključka, da je heian šogi najstarejša različica iger šogi, tega mnenja pa so tudi japonski zgodovinarji.

Tradicionalno mnenje zgodovinarjev je, da šah izvira iz Indije v poznem 6. ali zgodnjem 7. stoletju. Vendar pa se zadnja desetletja vse bolj krepi mnenje, da šah izvira iz Kitajske. Primerjava zgodovinskih dokazov in filogenetične analize 40. šahovskih različic s celega sveta nakazuje, da šah vseeno izvira iz Indije.

ZGODOVINA
Rojstvo šaha je še vedno zavito v skrivnost, kakor tudi izid igre ob izbiri najmočnejših potez na vsaki strani.
H. J. R. Murray v knjigi Zgodovina šaha (A history of chess, Oxford 1913) trdi, da je našel neovrgljive dokaze, ki pričajo o nastanku šaha okoli leta 570. Pri tej trditvi se avtor opira na neki perzijski ep, ki je slavospev indijskemu kralju Sriharišu (618-650). V tem epu obstaja med drugim tudi stih:

                                                                          "V njegovem času ni bilo drugih vojn, razen tistih na osemvrstnih ploščah"

Osemvrstna plošča je pesniški izraz za šahovnico, ki so ji takrat pravili aštapada.

 

Kontakt

ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA
Malenškova 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 733 446
Davčna št.: 69225133
Email: marko@sdiljubljana.si