Donacije

Financerji

Mestna občina Ljubljana

 

  • Naslovna
 

Športno društvo Riba je mlado športno društvo. Ustanovljeno je bilo leta 2002 z namenom ponuditi otrokom in odraslim kvalitetno športno vadbo v vodi. Naše prepričanje je, da uk­var­ja­nje s špor­tom ne pomeni samo tre­nirati in tek­mo­vati ampak se zavzemamo predvsem za zdrav na­čin živ­lje­nja. Pomembno se nam zdi, da uživamo v tem kar počnemo, da se družimo s podobno mislečimi ljudmi, napredujemo in se še česa novega naučimo.

Cilj ŠD Riba je raz­voj in raz­šir­ja­nje ljubezni do špor­ta in zdravega načina življenja med mladimi in manj mladimi. V ta namen organiziramo začetne in nadaljevalne tečaje plavanja za otroke, mladostnike, rekreativno vadbo plavanja za odrasle ter se ukvarjamo z vrhunskim plavanjem. Drugačnost ŠD Riba je v tem, da v tečaje vključujemo tudi invalide. Programe vodijo izkušeni vaditelji in trenerji plavanja, ki svoje znanje nenehno dopolnjujejo tudi na drugih področjih (npr. psihologije, pedagogike, vodenja malih skupin...).

Plavalni tečaji se odvijajo v bazenu Fakultete za šport, na Kopališču Kodeljevo in v Centralnem kopališču Tivoli.

Za invalidne in neinvalidne otroke organiziramo vadbo plavanja preko šolskega leta. Program vključuje začetne in nadaljevalne plavalne tečaje in športno plavalno šolo. V času poletnih počitnic organiziramo poletne plavalne tečaje s celodnevnim varstvom.
Mladostnike, ki si želijo plavati rekreativno vabimo v mladinsko rekreativno skupino, ki vadi 2x tedensko.
Za odrasle pripravljamo širok nabor možnosti od učenja plavanja do tekmovalnega treninga za plavalce veterane.
Za zahtevnejše rekreacije željne ljudi organiziramo individualno vadbo in učenje plavanja, ki poteka po dogovoru med vaditeljem in vadečim v enem od ljubljanskih bazenov.
Društvo smo ustanovili leta 2002. Danes nas v njem vsak dan plava preko dvesto.

Začetni plavalni tečaj za otroke invalide in otroke s posebnimi potrebami
Začetni plavalni tečaj za otroke invalide in otroke s posebnimi potrebami, je namenjen prilagajanju na vodo in učenju osnov plavanja. Otroci, ki imajo težje oblike invalidnosti se učijo plavanja po metodi Halliwick. Otroci z lažjimi oblikami invalidnosti pa po klasični metodi. Delo je v osnovi prilagojeno vsakemu posamezniku glede na njegovo vrsto invalidnosti. V začetku se otroci naučijo potopiti glavo, gledati in izdihovati pod vodo, narediti "čolniček." Nato sledi učenje plavanja prsno, hrbtno ali katere od prilagojenih tehnik. Učenje poteka preko igre in uporabe sodobnih plavalnih pripomočkov. Ker je vrst invalidnosti veliko, velja, da je tudi način učenja plavanja specifičen in individualen.

 

 

Kontakt

ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA
Malenškova 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 733 446
Davčna št.: 69225133
Email: info@sdiljubljana.si