Donacije

Financerji

Mestna občina Ljubljana

 

  • Naslovna
 

Migamo, igramo in fino se imamo! Že slogan nam pove vse. Društvo Abc Šport deluje na področju rekreacije otrok že deseto leto. V dolgoletnem delovanju se je filozofija društva pokazala za pravilno, in ta je, otroci se morajo ob gibanju, ki je za njih nujno potrebno, zabavati. Zato vse vadbe v društvu potekajo na zabaven, igriv, otroku prijazen način.

Da bi se približali družinam v njihovem bivalnem okolju, društvo svojo vadbo – telovadbo ponuja na različnih lokacijah po Ljubljani in njeni okolici. Tako zagotovo lahko vsaka družina najde sebi najbližjo telovadnico in svojega malčka pripelje na uro rekreacije. Poleg tega je glavno vodilo društva, da so vadbene skupine majhne, oziroma skrbijo da na enega vaditelja pride največ 6 otrok.

Poleg telovadbe, ki je gonilna sila društva, Abc šport ponuja tudi plavanje, nogomet, badminton, balet, sočasno vadbo za različne starostne skupine ter vadbo za  otroke in starše hkrati, vadbo za nosečnice, rolanje, smučanje, praznovanje rojstnih dni in še kaj.

Vsi celoletni programi trajajo 8 mesecev. Od začetka oktobra, do konca meseca maja. Katerikoli izmed celoletnih vadb, se otroci lahko priključijo tekom celega leta. Vadbe so temu prilagojene in vaditelji poskrbijo, da se vsak otrok počuti kot da bi vadbo obiskoval že od samega začetka.

V letošnjem letu so sofinancirani iz strani MOL-a. Programi, ki so bili sprejeti so na kratko opisani spodaj:

Telovadba za gluhe in naglušne
Velik poudarek bo na razvoju motoričnih sposobnosti preko iger, z uporabo raznih pripomočkov (žoge različnih velikosti, obročki, kolebnice) in posameznih športnih disciplin. Učili se bomo raznih tekalnih iger, gimnastičnih prvin (preval naprej, kotaljenje, hoja po gredi idr.), izvajali elemente atletike in igre z žogo.

Telovadba za slepe in slabovidne
Največji poudarek bo na pridobivanju orientacije v prostoru, spoznavanja s prostorom in rekviziti ter pripomočki. Ukvarjali se bomo z glasovnim in taktilnim vodenjem udeležencev skozi posamezne elemente iger in izvajanju prvin. Igre in aktivnosti bodo namenjene predvsem razvoju motoričnih sposobnosti s katerimi prispevamo k boljši skladnosti (koordinaciji) gibanja, skladnosti telesne rasti, razvoju drže in hoje.

Telovadba za osebe s funkcionalno okvaro (osnovna motorika)
Temelj vadbe bo razvoj osnovne motorike, ki pripomore k boljšem telesnem, čustvenem in duševnem razvoju. Preko vaj v različnih položajih, (sede na vozičku, stolu, na blazinah) ter z in brez uporabe pripomočkov bom pridobivali osnovne gibalne vzorce, in se učili prilagoditvenih gibov za lažjo izvedbo dnevnih aktivnosti.

Telovadba za osebe s funkcionalno okvaro (vadba z žogami)
Ta vrsta vadbe bo poleg razvoja motorike vsebovala še prilagojene igre z žogo, kot so sedeča odbojka, košarka, hokej in druge igre z žogo, ter razne variante le teh (igre z baloni, napihljivimi žogami). Igre z žogo se bomo najprej učili po posameznih elementih.

Telovadba za osebe z motnjami v razvoju (otroci z avtizmom)
Vadba za otroke z avtizmom je usmerjena v razvoj motoričnih in funkcionalnih spretnosti. Pri mlajših otrocih bo vadba temeljila predvsem na razvoju osnovnih motoričnih sposobnosti, kot sta npr. ravnotežje in koordinacija telesnih gibov. Razvoj motorike bomo pridobivali z izvajanjem raznih elementov gimnastike (hoja po klopi, kolebnici, gredi, kotaljenje, plazenje čez ovire), z vajami z rekviziti kot so žoge, obroči, baloni idr.

Telovadba za osebe z mišično distrofijo
Vadba za otroke z mišično distrofijo bo usmerjena tako v motorični razvoj, kot v izvedbo vaj za krepitev dihalnih sposobnosti, vaje za obvladovanje gibanja na vozičku in vse do iger z žogo. Z raznimi igrami bomo spodbujali hojo, plazenje, premagovanje ovir in čim bolj ohranjali motorično ter srčno-žilno zmogljivost.

Telovadba za osebe s cerebralno paralizo
Vadba bo usmerjena v razvoj osnovnih motoričnih spretnosti, ravnotežja in ohranjanja gibljivosti . Izvajali bomo razne vaje z in brez pripomočkov, aktivnosti na poligonu, na blazinah. Vaje bodo vsebovale tudi nekatere elemente fine motorike (npr. prijemanje raznih rekvizitov in rokovanje z njimi).

 

 

Kontakt

ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA
Malenškova 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 733 446
Davčna št.: 69225133
Email: info@sdiljubljana.si